SoundStore gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Laat ons weten wat je vindt


Een review is ontzettend waardevol: het helpt andere mensen bij het maken van hun keuzes. Daarnaast kunnen wij ook onze website, service en het productaanbod verbeteren wanneer we op de hoogte zijn van de mening van onze klanten. We streven bij SoundStore naar 100% klanttevredenheid en we denken dat jouw mening kan helpen. Namens ons en de toekomstige shoppers: enorm bedankt!

 

Schrijf een review op Kieskeurig

Schrijf een review op Tweakers

 

Waarom een review plaatsen?

 Laat anderen weten wat je van het product vindt
Door het plaatsen van een review deel je een eerlijke en betrouwbare ervaring met het product. Vertel anderen wat je fijn vond bij het gebruik en wat niet, zodat bezoekers de juiste afwegingen kunnen maken.

 Vertel anderen wat je van SoundStore vindt
Wanneer je een fijne ervaring hebt met het bestellen bij TVQ en onze producten, raad je waarschijnlijk ons aan bij de personen binnen jouw kring die op zoek zijn naar soortgelijke producten. In een review laat je het de mensen buiten je kring ook op een mooie en makkelijke wijze weten.

 Help anderen bij het maken van hun keuze
Wanneer je een review achterlaat, geef je bezoekers een realistisch beeld van het bedrijf en het product, waarmee je hen direct helpt bij het maken van hun keuze.

 Help onze service te verbeteren
Wanneer jij laat weten wat goed ging en wat meer focus behoeft, kunnen wij aanpassingen doorvoeren om bij een volgende bestelling jouw glimlach nog meer te vergroten. En dat geldt natuurlijk ook voor de toekomstige shoppers.


Indien je vindt dat er ergens iets niet goed is gegaan, kun je daarover een klacht indienen. Bekijk onze pagina over klachtenverwerking.