SoundStore gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Soundskins

SoundskinsSoundskins is een gloednieuw merk dat exclusief bij SoundStore verkrijgbaar is. Het merk maakt zogenaamde skins voor Sonos apparaten. Je voorziet je Sonos PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, SUB of PLAYBAR van prachtige bekleding. De skins zijn precies op maat gemaakt en houden de bedieningstoetsen bereikbaar. Daarnaast gaat het gebruik van Soundskins niet ten koste van de geluidskwaliteit.

5 producten

Naam | Prijs | Geschikt voor

Stijlvolle bescherming

Met de covers van SoundSkin voeg je niet zomaar een skin toe aan je speaker. Deze covers zijn speciaal ontworpen voor je Sonos speakers. Het is een tweede huid die als een laag over de speaker geplaatst wordt. Deze huis is ontworpen met een speciale akoestisch transparante laag. Dit zorgt ervoor dat niets van de geluidskwaliteit verloren gaat. Handig is dat door deze speciale stof de bediening gewoon beschikbaar blijft.

 

Museumwaardig

Voor de productie van deze skins is Clint de samenwerking aangegaan met het textielmuseum, welke de museumprijs voor beste museum van 2017 heeft gewonnen. Het TextielLab is een gespecialiseerde afdeling van het museum en zij hebben geholpen bij het ontwerp van de Soundskins covers.